Alternatív úszóiskola

Alapelveinkről és módszereinkről

Miért vagyunk különbözőek más úszóiskoláktól?

Alternatív oktatás és módszerek

Úszóiskolánk a szokásos megoldásoktól eltérő, alternatív módszerekkel oktató úszóiskola.

Nálunk elsődleges szempont, hogy akár egyéni, akár kislétszámú csoportos úszásoktatásról legyen szó, mi minden esetben a gyermek személyiségét és életkori sajátosságait vesszük kiemelten figyelembe az úszásoktatás során.

Fontos megemlítenünk, hogy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekekkel is szívesen foglalkozunk.

Módszereinket természetesen csak úgy tudjuk megvalósítani, ha azokat nem csak intézményünk szakmai vezetése, hanem oktatóink is értik, képviselik és alkalmazzák.

Pedagógiai és szakmai alapelveink nem csak elméletben léteznek, hanem oktatási tevékenységünk mindennapos és aktív részét képezik.

Nem versenyúszókat képzünk, hanem az úszást szerető, a vízben nagy biztonsággal mozgó gyermekeket nevelünk, akik így felnőttként is igénylik majd az aktív és egészséges életformát.

Legfontosabb alapelvek, amelyek miatt alternatív úszóiskolaként határozzuk meg magunkat az alábbiak:

  • Pedagógiai hozzáállásunk;
  • Egymásra épülő feladatok, amelyek sok év tapasztalatán alapulnak;
  • Gyerekközpontú alapelveink.

Tisztában vagyunk vele, hogy áraink magasabbak a tömeges oktatást végző úszóiskolák árainál. Azonban meggyőződésünk, hogy csoportjaink létszáma, megközelítésünk, alternatív szemléletünk és pedagógiai módszereink kiemelnek minket a többi úszóiskola közül.

Minőségi és kiemelkedő úszásoktatást biztosítunk gyermekeknek és felnőtteknek. Árainkban is ez a minőség tükröződik.

Gyerekközpontúság

Az oktatás középpontjába a gyermek személyiségét és igényeit helyezzük. Fontosnak tartjuk, hogy a magunk területén mi is hozzájáruljunk személyiségének, önbizalmának fejlesztéséhez. Nagy figyelemmel, szeretettel, a tanítványok életkorának megfelelő módszerekkel oktatunk. Hisszük, hogy gyerekközpontú pedagógiával egészséges önbizalom alakítható ki, ezáltal a gyerek jobban ki tudja tolni saját határait, gyorsabban és örömmel sajátítja el az adott mozgásformát, úszásnemet.

Oktatóink türelmesek. Nem csak fizikai biztonságot garantálnak, de a gyerek számára biztonságos érzelmi közeget is teremtenek.

Fontosnak tartjuk, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a gyerek és az oktató között. Ezáltal az is lehetségessé válik, hogy rugalmasan igazíthassák a napi feladatokat a gyerek pillanatnyi hangulatához, képességéhez - természetesen megpróbálva a lehető legtöbbet kihozni a tanítványból.

Létszám

Alapelvünk, hogy nem ún. tömeges oktatást végzünk. Csoportjaink tipikus létszáma maximum 4 fő. Ettől csak a kifejezetten haladó csoportoknál térünk el, de ott is csak max. 6 főig. Ezáltal minden gyerekre megfelelő mennyiségű és minőségű idő és figyelem jut. Így a gyerekek soha nem unatkoznak, ezért az oktatás teljes ideje hasznosan és/vagy kellemesen telik.

Egy 4 fős csoportban közel azonos életkorú és tudásszintű gyerekek tanulnak. Természetesen még így is előfordulhat, hogy eltérően fejlődnek, de a kis létszám és az oktató hozzáállása ilyenkor is garantálja, hogy minden gyermek a saját, aktuális szintjének megfelelő feladatokat és foglalkozást kapja,

Köztudott, sőt, már-már közhely, hogy minden gyerek más, másképp gondolkodik, más ritmusban fejlődik és tanul, és persze más készségekkel rendelkezik - főleg ebben a korban.

Emiatt nyilvánvaló, hogy a nagyobb létszámokkal dolgozó “tömeges” úszásoktatásban fizikailag sem lehetséges a gyermek egyéni képességeit figyelembe venni.

Kétségtelen, hogy a nagy létszámú oktatás is megfelelő lehet bizonyos gyerekeknek. Azonban a tapasztalatok szerint csak a gyerekek azon kb. 10%-ára igaz ez, akik eleve kiemelkedően jó mozgáskoordinációval bírnak. A többiek, akik egyébként teljesen normális és átlagos fizikai adottsággal rendelkező gyermekek, a tömeges oktatás követelményrendszerében legtöbbször csak “szenvednek”. Ebből pedig egyenesen következik az is, hogy így a gyerekek hamar frusztráltak lesznek, nem fogják szeretni az úszásórákat, és innentől kezdve a dominó-elv szerint a teljesítményük is tovább csökken, majd szinte törvényszerűen kimaradnak az úszásórákról.

Nyilvánvalóan csak kislétszámú csoportos oktatás által lehetséges a gyermekek egyéni igényeire figyelni. Ez az elv határozza meg csoportjaink létszámát. Ettől az elvtől soha nem térünk el.

Egyéni oktatás

A személyre szabott, privát oktatás során is ugyanazok a pedagógiai elvek érvényesülnek, mint kislétszámú csoportjainkban. Mindig a gyermek egyéni igényeihez igazítjuk az aznapi feladatokat. Tisztában vagyunk vele, hogy a gyerekek különösen érzékenyek, ezért a pillanatnyi tudásuk nem csak a korábban megtanultaktól függ, hanem az adott napi fizikai és érzelmi állapottól is. MIvel egyéni oktatásban 100% figyelem jut a tanítványra, ezért az oktató azonnal látja, hogy mi a legjobb a gyermeknek aznap.

Nálunk nincs “elvárt” teljesítmény. Mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy a gyermekek első sorban szeressék az úszást, legyenek biztonságban és persze érezzék is, hogy biztonságban vannak.

Ha mindez megvalósult, onnantól egészen biztosan sikerül az úszással kapcsolatos feladatokat is teljesíteni. Ha pedig nem aznap, akkor legközelebb. A gyermekek pozitív élménye és az egészség - beleértve a mentális és érzelmi állapotot is - mindennél fontosabb számunkra.