Úszásoktatás csoportok

 • Kezdő csoport
 • 4,5 éves kortól
 • Kisvízben
 • Maximum létszám 6 fő
 • Az oktatás ideje 60 perc

Teljesen kezdő 4,5 életévet betöltő gyerekeket várunk ebbe a csoportba, akik szeretik a vizet, szívesen pancsolnak, önfeledten játszanak benne, és a Szüleik szeretnék, hogy elkezdjék, első sportként az úszás tanulását.

Az órán a gyermekek játékos formában, észrevétlenül tanulják meg az úszás alapjait a buborékfújástól a tudatos légzésig, a lebegést, a sikláson keresztül a gyors- és hátúszás láb- és kartempóját.

Nagyon fontosnak tartjuk a kisgyermekek vízhez szoktatására szánt idő minőségét, mennyiségét, az azonnali hibajavítást, ezért is maximalizáltuk 6 főre a csoportnak a létszámát, mert egy oktató eredményesen max. 6 kezdő tanítványra tud egyszerre lelkiismeretesen figyelni.
Minden a kezdetekkor dől el!

 • Kezdő csoport
 • 4,5 éves kortól
 • Kisvízben
 • Maximum létszám 4 fő
 • Az oktatás ideje 60 perc

Azoknak a középhaladó-haladó tudásszintű gyerekeknek ajánljuk ezt a csoportot, akik már túl vannak a vízhez szoktatáson, már korábban tanultak valamilyen formában úszni, bátran és biztonsággal mozognak a vízben, de még nem tudnak egyik úszásnemben sem helyes technikával, biztonságosan több 10 méteren keresztül úszni.

Ők a kisvízben (32 fokos 80 cm mély) sajátítják el az úszásnemek helyes technikáját, ahol még leér a lábuk, ezért biztonságban érzik magukat.

Az órán a gyerekek gyakorolják tudásszintjüknek megfelelően az eddig tanultakat, és továbbfejlesztik a hát- és gyorsúszás láb- és kartempóját, a gyorsúszás helyes levegővételét, a mellúszást és akár a pillangóúszást is.

2-3 hónap múlva a nagyon ügyes és bátor gyerekeket elkezdjük fokozatosan a nagyvízhez szoktatni. A kisvízben tökéletesen megtanult mozgást szeretnénk, ha a nagyobb, hidegebb, mélyebb vízben közel hasonló technikával tudná végrehajtani. Természetesen eleinte bemegyünk mi is a vízbe, és kísérjük, szükség esetén fogjuk őket, hogy még nagyobb biztonságban érezzék magukat.

Aki bátortalanabb vagy technikailag még nem tart ott, hogy velünk jöhessen a mélyvízbe, természetesen nem erőltetjük.

 • Középhaladó csoport
 • 6 éves kortól
 • Kis- és nagyvízben
 • Maximum létszám 6 fő
 • Az oktatás ideje 60 perc

Azok a már minimum 6 életévet betöltött gyerekeknek ajánljuk ezt a csoportos órát, akik már vízbiztosak, ezért biztonsággal gyakorolják a tudásszintjüknek megfelelően az eddig tanultakat: A hátúszást, a gyorsúszást egy levegővel vagy szabályosan oldal-levegővétellel, a mellúszást a nagyvízben.

Mivel az állóképességüket fokozatosan edzzük, ezért eleinte 15-20 percet úsznak folyamatosan a mélyvízben, majd ha elfáradtak, az óra a kisvízben folytatódik, ahol folytatják a gyakorlást vagy új dolgokat tanulnak a fennmaradó 30 percben.

 • Haladó csoport
 • 8 éves kortól
 • Nagyvízben
 • Maximum létszám 8 fő
 • Az oktatás ideje 60 perc

Azoknak a vízbiztos gyerekeknek ajánljuk ezt a csoportos órát, akik szeretnek úszni, akik már biztonsággal leúsznak folyamatosan 100 métert a nagyvízben bármelyik úszásnemben.

Nekik természetesen életkortól és egyéntől függően az úszásnemek tökéletes technikai végrehajtása az állóképesség fejlesztése a pillangóúszás helyes technikai elsajátítása, valamint a rajtok, fordulók, célba érkezés helyes végrehajtása a cél, a rendszeres testmozgás és az egészséges életre nevelés mellett.

 • Haladó csoport
 • 8-12 éves kortól
 • Nagyvízben
 • Maximum létszám 8-12 fő
 • Az edzés ideje 60 perc

10-12 éves kortól várjuk azokat a diákokat, akik szeretnek úszni, igényük van a rendszeres testmozgásra és akik szívesen edzenek egy cél érdekében.

Sokféle cél lehetséges:

 • Balaton átúszás
 • pszichés állóképesség fejlesztése
 • egészséges, sportos életmód igényének kialakítása
 • erős és egészséges testalkat kialakítása és fenntartása

A csoporthoz azok a tanítványok csatlakozhatnak, akik már közel tökéletes technikával folyamatosan és gyorsan úsznak több 100 méteren keresztül hátúszásban, gyorsúszásban, mellúszásban és pillangóúszásban.

Kiknek ajánljuk az egyéni foglalkozásokat?

 • 2,5 éves kortól vállaljuk a gyermekek játékos vízhez szoktatását, a későbbiekben úszásoktatását.
 • A 2,5-4,5 éves kisgyermekeknek, akik szeretik a vizet, nagyon bátrak, Szüleik szeretnék, ha elsajátítanák az úszás alapjait, és mielőbb vízbiztosak szeretnének lenni,
 • A nagyobb, 8-12 éves gyerekeknek, akik nem szeretnék az alapokat kisgyermekekkel egy csoportban elsajátítani,
 • A csoportban kevésbé eredményesen fejlődő gyermekeknek,
 • Serdülő kamaszoknak gyógyúszás céljából (gyógytornásszal történő konzultálás után),
 • Elszánt felnőtteknek, akik azt érzik, hogy itt az ideje megtanulni (jól) úszni.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ gyerekek részére is tartunk egyéni, valamint 4,5 éves kortól 2-4 fős kiscsoportos úszásoktatást ELŐZETES FELMÉRÉS ALAPJÁN.

A célunk, hogy kezdő szinten lévő sajátos nevelési igényű gyerekek a saját ritmusukban sajátítsák el az úszás alapjait (tudatos levegővétel, siklás, gyorsúszás, hátúszás lábtempója, vízbe ugrások), majd igény esetén 3-6 hónap után a nagyobb 6 fős csoportban is örömmel, sikerélményekkel telve járjanak rendszeresen úszni.